Wanneer dit geïndiceerd is werkt Artrofocus samen met verschillende zorgpartners om de behandeleffecten te ondersteunen. We maken hierbij gebruik van elkaars kennis en expertise. Overdracht van uw gegevens vindt alleen plaats na overleg en uw goedkeuring.

Podotherapeuten zijn specialist op het gebied van de voet en behandelen deze klachten. De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten.