Wanneer dit geïndiceerd is werkt Artrofocus samen met verschillende zorgpartners om de behandeleffecten te ondersteunen. We maken hierbij gebruik van elkaars kennis en expertise. Overdracht van uw gegevens vindt alleen plaats na overleg en uw goedkeuring.

Bij Active Fit and more hebben de leden een uitgebreid aanbod van fitnessapparatuur en ze kunnen gebruik maken van een allerlei van groepslessen, zoals spinning, Pilates en intervaltrainingen. Verder is er dankzij het behalen van beloningspunten voor je training een sterke stimulans om de vooraf opgestelde doelen te bereiken.

Podotherapeuten zijn specialist op het gebied van de voet en behandelen deze klachten. De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten.