Wachtlijst door drukte in de praktijk

Wachtlijst en patiëntenstop bij Artrofocus

 

In 2021 is er het hele jaar een variërende wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen geweest. Ook is er vorig jaar twee keer een patiëntenstop ingezet omdat de wachtlijst was opgelopen tot meer dan drie maanden. Om de toestroom van nieuwe patiënten beter te kunnen reguleren is deze maatregel nodig. Er is op moment van schrijven nog geen vooruitzicht op verandering van deze maatregel in 2022. Hieronder vindt u meer informatie over de redenen en de verdere gang van zaken.

 

Door toenemende vraag naar artrokinesiologie zien we ook in onze praktijk een stijging in het aantal aanmeldingen van mensen die behandeld willen worden. Reden hiervoor is met name de positieve ervaring van degenen die onder behandeling zijn, of zijn geweest. We vinden het fantastisch om de stijgende ruchtbaarheid van onze therapievorm te zien. Steeds meer mensen weten hun weg naar een artrokinesioloog te vinden.

De huidige patiëntenstop is van kracht om de toestroom van nieuwe patiënten beter te kunnen reguleren en de aangroei van de wachtlijst wat te remmen. Een te lange wachtlijst zorgt voor een lastige situatie, vooral als het om zorgverlening gaat. Mensen die contact opnemen voor het maken van een afspraak willen namelijk het liefst zo snel mogelijk geholpen worden. Een wachttijd van meer dan drie maanden is dan geen fijn bericht.

Wij doen ons uiterste best om iedereen die zich meldt zo snel mogelijk een plekje te geven bij ons in de praktijk. Hier werken wij hard voor. Daarnaast maken we gebruik van onze collega artrokinesiologen. Als vereniging hebben we namelijk een landelijk netwerk van gespecialiseerde artrokinesiologen dat ondersteunt in het verdelen van het patiënten aanbod over de verschillende locaties in Nederland. Voor de verschillende locaties kunt u kijken op de algemene website (klik hier)

Wanneer ben ik aan de beurt voor een behandeling?

Indien u al op de wachtlijst staat nemen wij contact met u op zodra er plek is. Wij zijn hierin zeer secuur. Desondanks kunnen wij helaas geen exacte inschatting maken van de actuele wachttijd.

Opleiding artrokinesiologie

Omdat de toestroom in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen zijn wij altijd op zoek naar goede en enthousiaste nieuwe collega artrokinesiologen. Dus ben jij fysiotherapeut of manueel therapeut en wil je ons mooie vak leren? Neem dan contact op via deze link! Maar ook als patiënt kun je hierin helpen, ben je onder behandeling (geweest) van een goede fysiotherapeut die mensen beter wil kunnen helpen? Breng diegene op de hoogte van de artrokinesiologie en help ons netwerk groeien!