Tarieven en verzekering vergoeding manuele fysiotherapie

De behandelingen bij Artrofocus worden gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor fysiotherapie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering.

Wij hebben er als praktijk voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit biedt u het voordeel dat wij ons volledig kunnen richten op het onderzoek en de behandeling. We worden hier niet in beperkt door het invullen van verplichte vragenlijsten, enquêtes of administratieve handelingen.

Intake, onderzoek en behandeling
€90,- | duurt 1 tot 1,5 uur
Behandeling 
€90,- | duurt +/- 1 uur

Betaling

Er kan met pin betaald worden na de behandeling. Hierna ontvangt u een factuur die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Behandelfrequentie en evaluatie

De behandelfrequentie is afhankelijk van de behandelmethode die geïndiceerd is en in overleg met de patiënt gekozen wordt. Aan de hand van deze keuze wordt besproken wat hierin te verwachten is. Na drie behandelingen vindt altijd een evaluatiegesprek plaats waarin besproken wordt of de behandeling effectief is en het resultaat (tot zover) voldoet aan de verwachtingen. Zo niet, dan wordt er gezocht naar een alternatief, dit kan zowel intern als extern zijn.

Verwijzing

U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. In uitzonderlijke gevallen kan het toch voorkomen dat uw zorgverzekeraar vraagt om een verwijzing. In dit geval zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

Vergoeding vanuit de verzekeraar

Bent u van plan om behandeld te worden en wilt u uw verzekering hier zo goed mogelijk op aanpassen? Dat is heel verstandig! U kunt een deel van het behandeltarief vergoed krijgen via uw verzekeraar. Let bij het afsluiten van een verzekering op de volgende zaken:
– U krijgt meer vergoed als u een restitutiepolis of combinatiepolis afsluit. U heeft dan meer vrijheid om te kiezen naar welke behandelaar u gaat en is de vergoeding uit de aanvullende verzekering vaak hoger.
– Kies voor een aanvullende verzekering met daarin vergoeding voor fysiotherapie.

verzekering