Tarieven en verzekering vergoeding van artrokinesiologie

Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt de behandeling (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor fysiotherapie.

Wij hebben er als beroepsgroep voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit biedt u het voordeel dat wij ons volledig kunnen richten op het onderzoek en de behandeling. We worden hier niet in beperkt door het invullen van verplichte vragenlijsten, enquêtes of tijdrovende administratieve handelingen.

Intake, onderzoek en behandeling (eenmalig bij aanvang)
€85,- | duurt 1 tot 1,5 uur
Behandeling artrokinesiologie (alle daaropvolgende behandelingen)
€75,- | duurt +/- 1 uur

Vanaf 1 mei 2019 is er een nieuw tarief voor intake, onderzoek en behandeling. Deze keuze is vanuit de beroepsgroep gemaakt. De veelomvattende intake, inclusief de uitgebreide bespreking van de onderzoeksgegevens en de behandeling die eveneens plaatsvindt, neemt meer behandeltijd in beslag dan de daaropvolgende consulten. Ook zal uw verzekeraar in de meeste gevallen meer vergoeden door de specifieke codering waarop het onderzoek gedeclareerd kan worden. Dit nieuwe tarief geldt alleen voor nieuwe patiënten en wordt eenmalig bij aanvang van de behandeling in rekening gebracht.

Betaling

Er kan met pin betaald worden na de behandeling. Hierna ontvangt u een factuur die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Behandelfrequentie

Er vindt maximaal 1x per 4 weken een behandeling plaats. De behandelfrequentie wordt lager naarmate de klachten afnemen. In het geval dat de klachten zeer acuut of ernstig zijn kan in overleg met de patiënt gekozen worden voor een hogere behandelfrequentie.

Verwijzing

U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. In uitzonderlijke gevallen kan het toch voorkomen dat uw zorgverzekeraar vraagt om een verwijzing. In dit geval zal uw artrokinesioloog u hiervan op de hoogte brengen.

preventie
Vergoeding voor artrokinesiologie in 2020

Bent u van plan om door een artrokinesioloog behandeld te worden? Dat is heel verstandig! Wanneer uw verzekering ook nog eens ideaal aansluit bij deze keuze, kunt u al snel een groot deel van het behandeltarief vergoed krijgen via uw verzekeraar. Soms is zelfs volledige vergoeding mogelijk.

Let bij het afsluiten van een verzekering op de volgende zaken:
– U krijgt meer vergoed als u een restitutiepolis afsluit. U heeft dan volledige vrijheid om te kiezen naar welke behandelaar u gaat.
– Kies voor een aanvullende verzekering met daarin vergoeding voor fysiotherapie. Artrokinesiologie wordt dan (deels) vergoed.
– Maak uw eigen weloverwogen keuze die het best past bij uw zorgwensen.