De intake bestaat uit een anamnese (vraaggesprek) en een uitgebreid onderzoek. Op deze manier wordt een zogenaamde 0-meting gedaan, dit is de situatie zoals die is voordat de therapie is toegepast. Het nauwkeurig vastleggen van deze situatie is belangrijk om het effect van de therapie meetbaar te maken. Hierna volgt de eerste behandeling.

Intake en onderzoek

Bij een eerste bezoek wordt gevraagd naar uw klachten, de duur ervan en naar het moment waarop de klachten optreden. Het belangrijkste is dat er een analyse gemaakt wordt van het gewrichtensysteem. Bij deze analyse worden alle gewrichten van de wervelkolom, arm- en beengewrichten, schedelnaden en kaakgewrichten betrokken.

Het onderzoek bestaat uit zorgvuldige observatie tijdens het uitvoeren van verschillende specifieke bewegingen en metingen. Zo wordt duidelijk waar zich in het lichaam storingen bevinden. Tijdens de eerste behandeling worden er twee tot vier foto’s gemaakt van de staande houding. Op die manier worden de mogelijke compensatiehoudingen duidelijk in kaart gebracht. De foto’s zullen gedurende de vervolgbehandelingen als leidraad worden gebruikt om de veranderingen in de houding te laten zien en vooruitgang in de lichaamshouding aan te tonen.

Behandeling

Bij artrokinesiologie wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van een specifieke mobilisatietechniek van gewrichten, waarbij in elk gewricht meer bewegingsruimte wordt gecreëerd. De daarbij uitgeoefende kracht is gering en door zijn gerichtheid zeer effectief. Er kan met enkele behandelingen grote vooruitgang worden geboekt, waardoor er op jaarbasis vaak niet meer dan 6 behandelingen worden gegeven.
Aan de eerste behandeling wordt na 4 weken een vervolg gegeven. Het lichaam gaat zelf aan de slag met het herstel na de behandeling. Als het lichaam goed op de behandeling reageert kan de periode tussen de behandelingen uiteindelijk steeds groter worden.

Het doel van de behandelingen

Het doel is om de bewegings- en houdingsproblemen in het hele lichaam op te sporen en op te heffen. Dit gebeurt door middel van een soort reset van het lichaam. Hierna kan het lichaam weer als één geheel functioneren.

voorbereiden behandeling