De intake bestaat uit een vraaggesprek met direct daarop volgend een uitgebreid onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt een zogenaamde 0-meting gedaan, waarin de situatie zoals die is voordat de therapie is toegepast wordt vastgelegd. Het nauwkeurig vastleggen van deze situatie is belangrijk om het effect van de therapie meetbaar te maken. Hierna volgt de eerste behandeling.
In het kort | Intake, onderzoek en de eerste behandeling

Bij een eerste bezoek wordt gevraagd naar uw klachten, de duur ervan en naar het moment waarop de klachten optreden. Het belangrijkste is dat er een analyse gemaakt wordt van het gewrichtensysteem. Bij deze analyse worden alle gewrichten van de wervelkolom, arm- en beengewrichten, schedelnaden en kaakgewrichten betrokken.

Het onderzoek bestaat uit zorgvuldige observatie tijdens het uitvoeren van verschillende specifieke bewegingen en metingen. Zo wordt duidelijk waar zich in het lichaam storingen bevinden. Tijdens de eerste behandeling worden er twee tot vier foto’s gemaakt van de staande houding. Op die manier worden de mogelijke compensatiehoudingen duidelijk in kaart gebracht. De foto’s kunnen gedurende de vervolgbehandelingen als leidraad worden gebruikt om de veranderingen in de houding te laten zien en vooruitgang in de lichaamshouding aan te tonen.

Nadat deze stappen voltooid zijn begint de artrokinesioloog met de behandeling. De eerste behandeling geeft als aanvulling op het onderzoek belangrijke informatie over de lichamelijke conditie, probleemgebieden, behandelbare grootheden en hoe die zaken zich tot elkaar verhouden. De eerste behandeling kan daarom als onmisbaar onderdeel van het onderzoek gezien worden.

De behandeling | Een unieke aanpak

Bij artrokinesiologie wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van een specifieke mobilisatietechniek van gewrichten, waarbij in elk gewricht meer bewegingsruimte wordt gecreëerd. De daarbij uitgeoefende kracht is gering en door zijn gerichtheid zeer effectief. Tijdens iedere behandeling worden alle gewrichten behandeld die van buitenaf bereikbaar zijn. Dit zijn er ongeveer 330. De behandelmethode kenmerkt zich door de unieke theorie achter de manier van mobiliseren. De mobilisaties vinden plaats volgens de ‘vaste punten theorie’ van Kloosterman. Er zijn geen andere therapieën die gebruik maken van deze methode en werkwijze. Dit maakt artrokinesiologie en het effect dat het op het lichaam heeft bijzonder. Lees de tekst hiernaast en hieronder voor meer over deze theorie en de werkwijze van de artrokinesioloog.

voorbereiden behandeling
De behandeling | De vaste punten theorie

Ongeveer 40 jaar geleden is de vaste punten theorie ontwikkeld door Jan Kloosterman. Hierin wordt er vanuit gegaan dat het lichaam stabiele botstukken nodig heeft die het lichaam een basis geven om vanuit te bewegen. De overige botstukken bewegen om deze ‘vaste punten’ heen en maken daarmee beweging mogelijk. Oftewel, de vaste punten geven de stabiliteit, de mobiele punten zijn nodig om te kunnen bewegen. Alle botten van het lichaam zijn onderverdeeld in vaste en mobiele punten en worden in de therapie in hun functie gestimuleerd. Waar botten bij elkaar komen zitten gewrichten. Ter hoogte van deze gewrichten vindt de beweging van de botten ten opzichte van elkaar plaats. De behandeling kenmerkt zich door het behandelen van de gewrichten, waarbij het ene bot wordt gefixeerd en het andere wordt bewogen.

Artrokinesiologie is manueel precisie werk. Wat komt erbij kijken?

Tijdens de behandeling wordt met allerlei zaken rekening gehouden om het effect optimaal te krijgen. Denk hierbij aan zaken als het type gewricht, de specifieke kenmerken hiervan, de optimale bewegingsrichting waarin het functioneert en de mate van beperking of slijtage. Hierop worden allerlei variabelen manueel aangepast zoals de behandelrichting, de intensiteit van de mobilisatie en de amplitude. De behandeling is hierdoor voor iedere patiënt anders, en afhankelijk van de mate van herstel van de klachten kan het zelfs voor dezelfde patiënt per behandeling anders zijn.

Dit alles zorgt ervoor dat de artrokinesioloog goed moet weten wat hij doet en waar dat gedaan wordt. Een uitgebreide scholing en veel ervaring met de uitvoering van de behandeling is essentieel. Iedere artrokinesioloog heeft daarom een medische of paramedische WO of HBO opleiding afgerond en voldoende werkervaring om in aanmerking te komen voor de 2-jarige opleiding tot artrokinesioloog. Deze moet succesvol worden afgerond alvorens de therapie in de praktijk mag worden toegepast. Verder is iedere artrokinesioloog BIG-geregistreerd, lid van de vereniging voor artrokinesiologen (VAK) en ondergaat jaarlijkse bijscholing. Dit geeft de garantie dat een behandeling van een artrokinesioloog altijd door een bekwame zorgprofessional wordt uitgevoerd.

Wat is het doel van de behandelingen?

Het doel is om pijnklachten, bewegingsproblemen en uitwijkhoudingen in het hele lichaam op te sporen en op te heffen. Hierdoor kan het lichaam weer als een geheel functioneren, worden bewegingen soepel en wordt de kans op toekomstige blessures geminimaliseerd.

Deze totaalaanpak zorgt voor een sterke stimulans van het herstellend vermogen van het lichaam. Hierdoor werken zowel de therapeut als het lichaam zelf aan het herstel van de klachten. Er kan met enkele behandelingen grote vooruitgang worden geboekt, waardoor er op jaarbasis vaak niet meer dan 6 behandelingen worden gegeven.
Aan de eerste behandeling wordt na 4 weken een vervolg gegeven. Als het lichaam goed op de behandeling reageert kan de periode tussen de behandelingen uiteindelijk steeds groter worden.