De behandeling bestaat uit het gericht en precies wijzigen van alle in hun functie gestoorde gewrichten. De bewegelijkheid van het gewricht dat primair de oorzaak is van de klachten wordt gewijzigd, en de bewegelijkheid van alle gewrichten die tot dezelfde bewegingsketen behoren.

Het versoepelen van de gewrichtsbewegingen gebeurt door middel manuele handelingen van de artrokinesioloog. De daarbij uitgeoefende kracht is gering en door zijn gerichtheid zeer effectief. Het ene botstuk wordt gefixeerd terwijl het andere in de juiste richting wordt bewogen. De teruggekeerde bewegingsmogelijkheden worden door het lichaam graag benut. Er is nu een beginsituatie voor herstel ontstaan. ‘Moeder natuur kan aan het werk’ door gebruik te maken van de nieuw geboden mogelijkheden. De overbelasting verdwijnt en de voorheen ontziene gewrichten en spieren gaan langzamerhand weer meedoen.

Lees hier meer over de opbouw van een behandeling.

Met enkele behandelingen kunt u al grote vooruitgang boeken, hierdoor worden er op jaarbasis vaak niet meer dan 6 behandelingen gegeven. Na iedere behandeling krijgt uw lichaam 4 weken de tijd om bezig te gaan met het herstel. Zodra de klachten afnemen zal de periode tussen de behandelingen langer worden.

Nawerking van een behandeling

Door de verbetering kan tijdelijk de oorspronkelijke klacht opspelen. Niet alleen bijvoorbeeld nek-, rug- of knieklachten, maar ook hormonale klachten kunnen opspelen alvorens zij zullen verdwijnen. Het komt voor dat mensen na een behandeling tijdelijk moeheid ervaren of prikkelbaarder zijn dan normaal. Het lichaam is op zoek naar een nieuwe balans en dit kost wat tijd en energie. Afhankelijk van de ernst van de klachten voor de behandeling kunnen deze ‘bijwerkingen’ variëren.

Wanneer klachten jarenlang hebben bestaan en de gevolgen niet meer goed kunnen genezen zal met incidentele behandelingen achteruitgang vertraagd kunnen worden.

artrokinesiologie