De behandeling bestaat uit het gericht en precies optimaliseren van de beweging van alle behandelbare gewrichten in het lichaam. Tijdens de behandeling staat altijd een totale aanpak van het bewegingssysteem centraal. Dit betekent dat ook gewrichten die op dat moment geen klachten geven behandeld worden. Deze totale aanpak zorgt ervoor dat het totale lichaam gestimuleerd wordt om de klachten waarvoor u komt op te lossen, in plaats van ze te ontwijken.

Het versoepelen van de gewrichtsbewegingen gebeurt door middel manuele handelingen van de artrokinesioloog. De manier van mobiliseren en de bewegingsrichting die de artrokinesioloog kiest is wat deze therapie onderscheidend en uniek maakt. Hierin zit de basis van de te behalen verbetering. Er wordt behandeld volgens de ‘vaste punten theorie‘ van Kloosterman. Het ene botstuk wordt gefixeerd terwijl het andere in de juiste richting wordt bewogen. Ook wordt er gekozen voor de bewegingsrichting die de gewrichten in het dagelijks leven het meest benutten. De behandeling is om die redenen zeer functioneel.

Tijdens de behandeling is de uitgeoefende kracht op de behandelde locaties gering en door zijn gerichtheid zeer effectief. De intensiteit waarmee deze beweging wordt gestimuleerd is per persoon en zelfs per gewricht verschillend. Bij langdurige klachten zijn gewrichten vaak al langere tijd belast en verstijft, er is dan soms een intensievere mobilisatie nodig om bewegingswinst te behalen. Bij onderhoudsbehandelingen, de zogenoemde ‘lichamelijke APK’, zijn de gewrichtsbewegingen vaak sneller op orde. Het resultaat is meestal al na 1 of 2 behandelingen merkbaar.

Tijdens de behandeling worden alle gewrichten in het lichaam soepeler gemaakt. Een soepel bewegend gewricht kenmerkt zich door pijnloos bewegen, weinig knak of kraaksensaties en met name weinig weerstand in de bewegingen die ervan gevraagd worden.

De teruggekeerde bewegingsmogelijkheden worden door het lichaam graag benut. Er is nu een beginsituatie voor herstel ontstaan doordat er gebruik gemaakt kan gaan worden van de nieuw geboden beweegmogelijkheden. De voeding van de aangedane gewrichten krijgt hierdoor een stimulans. Alle overige structuren zoals pezen en spieren die door het pijnlijke of stugge gewrichten overbelast zijn geraakt krijgen hierdoor de vrijheid om weer te gaan bewegen zoals dat van nature de bedoeling is. Het gevolg: De overbelasting verdwijnt en de voorheen ontziene gewrichten en spieren gaan langzamerhand weer meedoen. Hierdoor herstelt het zelfherstellend vermogen van het lichaam waardoor huidige klachten verminderen of verdwijnen en de kans op toekomstige blessures sterk afneemt.

Lees hier meer over de intake, het onderzoek en de behandeling.

De behandeling is een waar manueel precisiewerkje. Tijdens de behandeling wordt met allerlei zaken rekening gehouden om het effect optimaal te krijgen. Denk hierbij aan zaken als het type gewricht, de specifieke kenmerken hiervan, de optimale bewegingsrichting waarin het functioneert en de mate van beperking of slijtage. Hierop worden allerlei variabelen manueel aangepast zoals de behandelrichting, de intensiteit van de mobilisatie en de amplitude.

Met enkele behandelingen kunt u al grote vooruitgang boeken, hierdoor worden er op jaarbasis vaak niet meer dan 6 behandelingen gegeven. Na iedere behandeling krijgt uw lichaam 4 weken de tijd om bezig te gaan met het herstel. Zodra de klachten afnemen zal de periode tussen de behandelingen langer worden.

Nawerking van een behandeling

Door de verbetering kan tijdelijk de oorspronkelijke klacht opspelen. Niet alleen bijvoorbeeld nek-, rug- of knieklachten, maar ook hormonale klachten kunnen opspelen alvorens zij zullen verdwijnen. Het komt voor dat mensen na een behandeling tijdelijk moeheid ervaren of prikkelbaarder zijn dan normaal. Het lichaam is op zoek naar een nieuwe balans en dit kost wat tijd en energie. Afhankelijk van de ernst van de klachten voor de behandeling kunnen deze ‘bijwerkingen’ variëren.

Wanneer klachten jarenlang hebben bestaan en de gevolgen niet meer goed kunnen genezen zal met incidentele behandelingen achteruitgang vertraagd kunnen worden.

artrokinesiologie